Voor het Angelman Syndroom

Per 26 september 2017 is Penny van Mourik teruggetreden als secretaris van de Nina Foundation. Wij willen haar hartelijk bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren en wensen haar veel succes....
Angelman Contactdag 2015

Tijdens de landelijke bijeenkomst van de Angelman Contactdag op 31 oktober j.l. is bekend gemaakt dat een nieuwe vereniging is afgesplitst van de PWAV. Hiermee krijgt de oudervereniging voor het AS...

Wisseling voorzitter Nina Foundation

Het Bestuur van de Nina Foundation heeft een nieuwe voorzitter. Hans Kadiks heeft na vijf jaar voorzitterschap te kennen gegeven het voorzitterschap neer te leggen en uit het bestuur te treden....