Voor het Angelman Syndroom

Veel geld nodig voor onderzoek!

Er zijn 3 belangrijke onderzoeksrichtingen binnen het onderzoeksplan. Uiteindelijk moeten deze leiden tot een medicijn of een therapie die de levenskwaliteit sterk kunnen verbeteren. Of zelfs het Angelman Syndroom kunnen genezen!

Ten eerste is het noodzakelijk om precies te begrijpen wat het Angelman Syndroom veroorzaakt en hoe dit leidt tot de stoornissen, zodat duidelijk is ‘waar op de lijn’ allemaal ingegrepen kan worden. Ten tweede is het belangrijk om vast te stellen wat het effect is van bestaande geneesmiddelen, die worden voorgeschreven voor gelijkende stoornissen zoals epilepsie. Tenslotte moet worden vastgesteld of het Angelman Syndroom omkeerbaar is en het zoeken naar een medicijn dus nut heeft c.q. voor welk levensjaar behandeling moet zijn volbracht. Binnen deze drie onderzoekslijnen lopen diverse onderzoeken en zijn inmiddels al veelbelovende resultaten geboekt.

1. Hoe leidt genetische verandering tot cognitieve problemen?

Het onderzoek heeft tot nu toe geresulteerd in twee belangrijke doorbraken:

  1. Het Ube3a gen is het cruciale gen dat Angelman Syndroom veroorzaakt.
  2. Het geremde CaMK2 enzym is de uiteindelijke oorzaak van de cognitieve problemen (ontdekt op het Erasmus MC).

We hebben dus het beginpunt (een defect Ube3A gen) en het eindpunt (geremd CaMK2 enzym), maar helaas weten we nog niet hoe een defect in het Ube3A gen een geremd CaMK2 veroorzaakt. We onderzoeken enerzijds hoe we de taken van het Ube3a gen kunnen laten overnemen door andere genen en anderzijds hoe we het geremde CaMK2 enzym ‘aan’ kunnen zetten. Omdat het CaMK2 enzym zelf geen geschikt enzym is om een medicijn tegen te ontwikkelen, moeten we het verband tussen Ube3A en CaMK2 leren kennen. Vervolgens kunnen we  meer mogelijkheden ontdekken om een goed medicijn te ontwikkelen.

Project: AIO Caroline Bruinsma heeft van de Nina Foundation, in samenwerking met de Nederlandse ouderorganisatie PWAV, een fulltime onderzoeksfinanciering van 4 jaar ontvangen. Caroline beschrijft haar bevindingen van haar onderzoek naar het verband tussen het gen en het enzym regelmatig. Deze resultaten vindt u ook op onze website bij ‘Nieuws uit het lab’.

2. Testen van medicijnen

Omdat we het niet verantwoord vinden om medicijnen direct te testen op patiënten met het Angelman Syndroom, testen we de medicijnen door middel van een onderzoek met proefdieren (zogenaamde "AS"-muizen). Daarbij bekijken we of de medicijnen inderdaad een goede kans geven op een verbetering van het functioneren van de Angel. Is het antwoord bemoedigend, dan  wordt er in samenwerking met het Sophia Kinderziekenhuis een klinische trial gestart in het Expertisecentrum Angelman Syndroom dat door de Nina Foundation is opgericht.

Uitkomsten: Een goed voorbeeld is het onderzoek dat de Nina Foundation in 2008 liet doen naar het medicijn L-Dopamine. Vele kinderen met het Angelman Syndroom kregen dit medicijn. Door wetenschappelijk onderzoek te doen bleek echter dat deze medicatie niet altijd een goed middel is. Het kan namelijk de mate van epileptische aanvallen vergroten.

3. Onderzoek naar de omkeerbaarheid van het Angelman Syndroom

Hoewel de hersenen goed ontwikkeld lijken te zijn, is dat nog geen garantie dat ze weer normaal gaan functioneren op het moment dat de ideale pil gevonden zou zijn. Om dit te testen ontwikkelen we een muis die wordt geboren met de mutatie die het Angelman Syndroom veroorzaakt (AS-mutatie), en dus de symptomen van een AS muis vertoont. Daarna maken we de AS-mutatie door een speciale techniek weer ongedaan en testen we vervolgens in hoeverre de muis weer beter wordt. Deze kennis over de omkeerbaarheid van de ziekte is essentieel voor er een grootschalige zoektocht gestart kan worden naar een medicijn.

Onderzoek: Dit onderzoek wordt gedaan door dr. Geeske van Woerden en is gefinancierd door de Italiaanse oudervereniging ORSA, de Franse oudervereniging ASFA en de Amerikaanse oudervereniging ASF.

Om al deze onderzoeken te kunnen blijven uitvoeren, is er wereldwijd $ 50 miljoen nodig. Steun ons en draag ook uw steentje bij. Zodat ooit de dag komt dat het Angelman Syndroom te genezen is.