Voor het Angelman Syndroom

De ‘Nina Verpleegster’

Het Expertisecentrum kent reeds 100 patiënten met Angelman Syndroom. Deze patiënten hebben behoefte aan informatie en begeleiding. De artsen in het centrum hebben hier geen mogelijkheid toe en daarom heeft de Nina Foundation het op zich genomen om een verpleegkundige te betalen.

Zij zal deze zorgtaken op zich kan nemen in het Expertisecentrum Angelman Syndroom. De jaarlijkse kosten bedragen enkel de loonkosten a 50.000,‐ Voor het jaar 2015 is al in de financiële kosten voorzien door de Nina Foundation.