Voor het Angelman Syndroom

Help een kind communiceren

Expertisecentrum Angelman Syndroom – projectkosten 20.000 euro

Kinderen met Angelman Syndroom hebben houden hun tablet dicht bij hen want het is hun enige middel tot communiceren. Therapeuten en ouders hebben in de loop der jaren samen een communicatie methodiek ontwikkeld die bij Angelman patiënten past. Ouders en verzorgers maken foto’s van objecten en situaties, spreken daarbij een woord of gebeurtenis in en voegen dat digitaal toe op de tablet.

 

De tablets gaan overal mee naar toe en hebben een flinke beschermende hoes. Echter, de motorische problemen (spasmen) van de patiënten zorgt er toch voor dat de tablets bovengemiddeld vaak sneuvelen. Verzekeraars weigeren meerdere tablets te vergoeden. En daarom willen we een budget creëren, om gebroken tablets te laten repareren en zo nodig te vervangen. Het is het enige communicatie middel dat men heeft. Help een kind communiceren met een tablet.