Voor het Angelman Syndroom

Wetenschappelijke Adviesraad

Nina Foundation wordt bijgestaan door de Wetenschappelijke Adviesraad. Zij verstrekt ons advies over de beste onderzoeksmogelijkheden.

Onderzoekers kunnen bij ons voorstellen indienen voor wetenschappelijk onderzoek. Hierbij moeten ze uiteenzetten wat ze willen onderzoeken, waarom en welk resultaat ze daarmee denken te behalen. De aanvragen worden vervolgens voorgelegd aan de Wetenschappelijke Adviesraad. Ieder lid geeft objectief en individueel zijn of haar mening over het voorstel. Het project wordt alleen financieel ondersteund wanneer de Adviesraad gezamenlijk een positief advies uitbrengt.

De Wetenschappelijke Adviesraad bestaat uit de volgende leden:

  • Prof. Dr. Ype Elgersma (bijzonder hoogleraar moleculaire neurologie, Erasmus MC)
  • Mw. dr. Eleonora Aronica (neuropatholoog, AMC)
  • Mw. dr. Floor E. Jansen (kinderneuroloog, UMC Utrecht)