Voor het Angelman Syndroom

Niet-gesofisticeerde hulpmiddelen

Niet-gesofisticeerde hulpmiddelen zijn niet-elektronische syste­men of toestellen zoals prentborden of prentkaarten, papier en potlood of eenvoudige elektronische communicatietoestellen. Niet-gesofisticeerd betekent zeker niet minderwaardig aan gesofisticeerde toestellen. Deze hulpmiddelen kunnen de communicatiemogelijkheden van Angelmanpatiënten immers heel snel en op een flexibele manier verbeteren.

Een simpel communicatietoestel kan door kinderen gebruikt worden als een eerste stap naar meer ingewikkelde commu­nicatiesystemen of -toestellen. Er bestaan eenvoudige communicatietoestellen die uitgerust zijn met een symbool en een opgenomen boodschap. De gebruiker kan de boodschap activeren door op het symbool te drukken.

Communicatieborden hebben geen elektronische onderdelen en zijn niet voorzien van batterijen. Er komt dan ook geen geluid uit. De Angelmanpatiënt die wil communiceren, moet aan de gesprekspartner duidelijk maken welk symbool, welke letter of welk woord hij geselecteerd heeft. De gesprekspartner moet op zijn beurt lezen en de boodschap vertalen of interpreteren. Niet-gesofisticeerde communicatiesystemen vereisen van beide communicatiepartners dan ook een grote mate van actieve betrokkenheid in de inter­actie (Scott, 1998).

Het aanwijzen of betasten van een gekozen symbool op een scherm is een veelgebruikte methode bij niet-gesofisticeerde communicatiesystemen. Het aanwijzen met de vinger of vuist (of met elle­boog, teen of voet) is een vorm van rechtstreekse selectie. Ook is het mogelijk om met de ogen te werken: selecties maken doordat de blik op een bepaald woord of symbool op het scherm is gericht (Scott, 1998).