Voor het Angelman Syndroom

Gesofisticeerde hulpmiddelen

Gesofisticeerde toestellen zijn eenvoudige of complexe elek­tronische toestellen. Voorbeelden zijn: eenvoudige communica­tietoestellen, toepassingsgerichte communicatiesystemen en speciaal geprogrammeerde computersyste­men met communicatieca­paciteit. Computersyste­men bestaan uit een doelgerich­te compu­ter, voorzien van software met een sym­bool-o-theek en gedigi­tali­seerd geluid of een spraaksynthe­si­zer voor de ge­luidsout­put. Bij eenvoudige toestellen kan een combinatie van symbolen al een boodschap voorstellen, waarbij gedigita­li­seerd geluid of een spraaksynthesizer als output ge­bruikt kan worden.

Specifieke of toepassingsgerichte communicatietoestellen zijn enkel en alleen ontworpen om een alternatief te bieden voor het spre­ken, of om het spreken van een persoon te verbeteren. Bij sommige toestellen is er een visuele of afgedrukte output van boodschappen. De meest gebruikte systemen zijn de sym­bool- of icoongebaseerde en de tekstgebaseerde systemen.