Voor het Angelman Syndroom

Picture Exchange Communication System (PECS)

Een andere communicatiemethode waarmee mensen met het Angelman Syndroom goed uit de voeten lijken te kunnen, is het Picture-Exchange Communication System (PECS).

Belangrijk bij deze methode is dat het kind leert initiatief te nemen in het contact met anderen en niet afhankelijk van anderen te zijn. Met behulp van PECS  kunnen Angelmankinderen leren plaatjes uit te wisselen met de communicatiepartner om zo te krijgen wat ze willen hebben. Het initiatief voor de communicatie ligt altijd bij het kind zelf. Hierdoor kunnen vaardigheden als contact zoeken, interactie en spontane communicatie al op zeer jonge leeftijd worden aangeleerd.

De PECS-training is ontwikkeld en wetenschappelijk getoetst door A. Bondy en L. Frost en bestaat uit zes fasen van oplopende moeilijkheid:

  • In fase 1 leert het kind een plaatje aan de communicatiepartner te geven om een voorwerp te krijgen. Het kind werkt met twee volwassenen: de communicatieve partner en de fysieke partner. Deze laatste helpt hem de juiste bewegingen te maken.
  • In fase 2 leert het kind afstand nemen van zijn PECS-map en de communicatiepartner, om te voorkomen dat de communicatie aan één persoon gekoppeld wordt. De fysieke partner is niet meer nodig.
  • Fase 3 is cruciaal. Het kind leert de plaatjes van elkaar te onderscheiden.
  • In fase 4 leert het kind om met diverse plaatjes een zin te maken. Op de zin-strip (een reepje kunststof met klittenband) plaatst het kind het plaatje ik wil plus het plaatje appel. De fysieke partner en het kind tikken samen de plaatjes aan, en de partner zegt de woorden: ?Ik wil een appel?.
  • In de fases 5 en 6 wordt de zinsbouw steeds verder uitgebreid: Ik wil rode limonade, ik zie een schaap, ik wil het grote, groene blokje. Daarnaast  introduceren begeleiders begrippen zoals  het  om hulp vragen, wachten, antwoord geven op vragen, ja of nee antwoorden, en een beloningssysteem.

Het doel van PECS is om het kind op een adequate manier te leren communiceren met andere mensen. Afhankelijk van het ontwikkelingsniveau kan het kind leren:

  • ?ja? of ?nee? te zeggen;
  • goed te reageren op de vraag ?wat wil je??;
  • hulp te vragen;
  • goed te reageren op het verzoek om even te wachten.

Omdat het kind leert met anderen om te gaan, komt dit zijn gehele ontwikkeling ten goede.

Doelgroep:
Met deze methode kan begonnen worden op heel jonge leeftijd ( 1 jaar). PECS kan zowel op de dagopvang als thuis toegepast worden. Verschillende centra organiseren PECS-cursussen voor ouders van kinderen met spraakbeperkingen. Enkele links zijn hieronder opgenomen.

Links:
Het Raamwerk: www.hetraamwerk.nl
Centrum Autisme: www.centrumautisme.nl
MEE Twente: www.meetwente.nl
Actie bij autisme: www.actiebijautisme.nl